people-2599318_1920

Over ons

Christelijke en humanitaire projecten

Het zendingsbevel
van Jezus Christus
als uitgangspunt

Wij geloven in de levensveranderende kracht van het evangelie van Jezus Christus. Daarom steunen we wereldwijd projecten die het christelijk geloof bevorderen. We zorgen ervoor dat christenen in ontwikkelingslanden bij elkaar kunnen komen voor geloofsopbouw, en combineren dit met humanitaire hulp.

Door middel van giften, andere financiële ondersteuning en praktische hulp dragen we bij aan de bouw en het onderhoud van kerkgebouwen, en we steunen initiatieven die kansarme jongeren in ontwikkelingsgebieden helpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

szw project
,,
“Gaat dan henen,
maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb.”
Zendingsbevel van Jezus Christus
Matteüs 28:19
cameroon06

Onze projecten

Hier zetten we ons voor in

Hoewel onze stichting nog in oprichtingsfase is, hebben we al concrete verzoeken voor steun ontvangen, waaronder:

  • Ondersteuning in de reis- en verblijfskosten van christenen die zich dat niet kunnen permitteren om regionale kerkdiensten te bezoeken.
  • Steun in de kosten in verband met kerk-tv via een christelijke zender die kerkdiensten live uitzendt, en "video conference-kerkdiensten" tussen lokale christelijke gemeenten.
  • Huisvesting van christelijke gemeenten in Afrika en Oost-Europa voor hun kerkelijke activiteiten.
  • Steun aan een ontwikkelingsproject om kwetsbare mensen uit arme en achtergestelde gebieden in Afrika op te leiden voor de arbeidsmarkt, waarbij ze tevens kunnen deelnemen aan een christelijk programma met bijbelonderricht.

Stichtingsbestuur

Geïnspireerd door het zendingsbevel van Jezus Christus zetten wij ons in om het christelijk geloof te bevorderen en de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus te ondersteunen.

Justin Gruppen

Secretaris

Ik mag leven in een vrij en welvarend land mét de mogelijkheid om anderen daarin te laten delen. Gedreven door de opdracht om mensen tot discipelen van Jezus te maken wil ik door mijn leven een voorbeeld zijn en mijn capaciteiten daarvoor inzetten.
CGNjaarverslag-5483

Voorzitter

Dankzij het evangelie van Jezus Christus ben ik gelukkig geworden. Dit geeft mij energie en motivatie voor het zendingswerk, zodat ook zoveel mogelijk anderen dit evangelie kunnen horen.
IMG_0471 kopie

Penningmeester

Ik wil graag mijn tijd, energie en kennis inzetten om juist dat evangelie wereldwijd te verspreiden wat mij zelf zo blij en gelukkig heeft gemaakt. Via Stichting Zending Wereldwijd kan ik daar aan bijdragen.
logo_bccsa